Romuald Broniarek

spis fotografów

o autorze
galeria

FORUM
Polska Agencja Fotografów sp. z o. o.
telefon | fax: +48 22 619 12 13
www.forum.com.pl

Romuald Broniarek

Romuald Broniarek - urodził się na Woli w Warszawie w 1931 roku. Okupację i Powstanie spędził w Warszawie. Po wojnie wyjechał do Jeleniej Góry, gdzie uczęszczał do szkoły średniej i równocześnie związał się z rzemiosłem fotograficznym. W 1950 roku powrócił do Warszawy i rozpoczął pracę w Centralnej Agencji Fotograficznej jako laborant. Po odbyciu służby wojskowej w kopalni "Jowisz" na Śląsku, zaczął pracować w redakcji tygodnika "Przyjaźń", w którym przepracował jako fotoreporter 35 lat aż do emerytury w 1990 roku. Zmarł w czerwcu 2013

Rok urodzenia: 1931